naslovnica
Untitled Document
ARCHIVES
CONTACT

Slovenian NMR Centre
National Institute of Chemistry
Hajdrihova 19
P. O. B. 660
SI-1001 Ljubljana
Slovenia
Telephone: +386 1-47-60-353
Fax: +386 1-47-60-300

Congratulations to Rok Pirh for successfully completing his diploma thesis.

Rok Pirh has successfully completed his diploma theses with the title:
» Študija vpliva anionov na strukturne značilnosti dimernega G-kvadrupleksa z NMR v raztopini«.

 

  2  

 

24. 10. 2011