UPCOMING EVENTS

  • bdshc_2019.png
  • skd 2019
  • ceum 2019
  • isboc 2019
  • panic 2020
  • euromar 2020

LATEST NEWS

CERIC-ERIC, Central European Research Infrastructure Consortium, offers access to more than 50 complementary instruments and two support laboratories, for multidisciplinary research in all fields of materials science and nanotechnology.

There are two deadlines:

- September 2nd, 2019, 17hs CET, to have a pre-evaluation and the possibility to improve your proposal.
- September 30th, 2019, 17hs CET, recommended only for expert users of all the techniques requested.

ceric call for propolsals 2019

Find more information here

22. 7. 2019

Pri dr. Damjanu Makucu: Raziskovalno področje mentorja : Kemija – 1 prosto delovno mesto za MR

Delo bo potekalo v okviru programske skupine P1-0242 – Kemija in struktura bioloških učinkovin v Nacionalnem centru za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti. Področje dela MR bo metabolomika slovenskih vin z uporabo jedrske magnetne resonance (NMR), ki je uveljavljanja metoda za karakterizacijo metabolične sestave vin, sokov, medu in ostalih produktov prehrambene industrije. S pomočjo NMR spektroskopije lahko precej hitro in z visoko ponovljivostjo analiziramo večje število vinskih vzorcev. Pred snemanjem NMR spektrov načeloma ni potrebna predobdelava vzorcev, v kompleksnih vzorcih (večkomponentni vzorci nizkih molekulsih mas) pa lahko simultano kvalitativno in kvantitativno analiziramo posamezne vrste spojin. Obsežne podatkovne sete poenostavimo z večvariatnimi statističnimi tehnikami, ki nam omogočijo identifikacijo najpomembnejših metabolitov, ti pa so osnova za identifikacijo in klasifikacijo različnih vrst vin.
Cilj raziskovalnega projekta bo na podlagi 1H NMR spektroskopije določiti molekularni profil različnih slovenskih vin, pri katerih proizvajalci uporabljajo različne komercialne ali avtohtone kvasovke. Pričakujemo, da bo uporaba različnih vrst kvasovk v procesu proizvodnje vina vplivala na kakovost vina, na podlagi identificiranih metabolitov pa bomo lahko določili tudi geografsko poreklo vin.

Od kandidata/ke pričakujemo veliko motiviranost za raziskovalno delo, natačnost, samostojnost, iznajdljivost in odličen študijski uspeh. Zaželene so predhodne izkušnje z laboratorijskim delom na področju kemije. Prednost bodo imeli kandidati s predhodnimi izkušnjami na področju NMR spektroskopije in statistične obdelave podatkov.

Za podrobnejše informacije razpisa kliknite: tukaj

17. 6. 2019

A new Bruker 600 MHz NMR spectrometer has arrived!
For those who have not seen the installation of such an instrument before, it is rather an interesting process. You can take a look at some of the installation moments in the pictures bellow.

You can find more pictures HERE

11. 4. 2019

A new paper in Nucleic Acids Research presents high-resolution structure of two-quartet kit* G-quadruplex originating from a promoter region of c-KIT proto-oncogene. kit* might have an important role in regulation of c-KIT transcription, since it contains consensus sites for transcription factors and folds into G-quadruplex much faster compared to neighboring G-rich regions.For more information read the original paper: here

14. 3. 2019