UPCOMING EVENTS

  • cisnac 2019
  • euromar 2019
  • g4 meeting 2019
  • skd 2019
  • isboc 2019

LATEST NEWS

Pri dr. Damjanu Makucu: Raziskovalno področje mentorja : Kemija – 1 prosto delovno mesto za MR

Delo bo potekalo v okviru programske skupine P1-0242 – Kemija in struktura bioloških učinkovin v Nacionalnem centru za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti. Področje dela MR bo metabolomika slovenskih vin z uporabo jedrske magnetne resonance (NMR), ki je uveljavljanja metoda za karakterizacijo metabolične sestave vin, sokov, medu in ostalih produktov prehrambene industrije. S pomočjo NMR spektroskopije lahko precej hitro in z visoko ponovljivostjo analiziramo večje število vinskih vzorcev. Pred snemanjem NMR spektrov načeloma ni potrebna predobdelava vzorcev, v kompleksnih vzorcih (večkomponentni vzorci nizkih molekulsih mas) pa lahko simultano kvalitativno in kvantitativno analiziramo posamezne vrste spojin. Obsežne podatkovne sete poenostavimo z večvariatnimi statističnimi tehnikami, ki nam omogočijo identifikacijo najpomembnejših metabolitov, ti pa so osnova za identifikacijo in klasifikacijo različnih vrst vin.
Cilj raziskovalnega projekta bo na podlagi 1H NMR spektroskopije določiti molekularni profil različnih slovenskih vin, pri katerih proizvajalci uporabljajo različne komercialne ali avtohtone kvasovke. Pričakujemo, da bo uporaba različnih vrst kvasovk v procesu proizvodnje vina vplivala na kakovost vina, na podlagi identificiranih metabolitov pa bomo lahko določili tudi geografsko poreklo vin.

Od kandidata/ke pričakujemo veliko motiviranost za raziskovalno delo, natačnost, samostojnost, iznajdljivost in odličen študijski uspeh. Zaželene so predhodne izkušnje z laboratorijskim delom na področju kemije. Prednost bodo imeli kandidati s predhodnimi izkušnjami na področju NMR spektroskopije in statistične obdelave podatkov.

Za podrobnejše informacije razpisa kliknite: tukaj

17. 6. 2019

A new Bruker 600 MHz NMR spectrometer has arrived!
For those who have not seen the installation of such an instrument before, it is rather an interesting process. You can take a look at some of the installation moments in the pictures bellow.

You can find more pictures HERE

11. 4. 2019

A new paper in Nucleic Acids Research presents high-resolution structure of two-quartet kit* G-quadruplex originating from a promoter region of c-KIT proto-oncogene. kit* might have an important role in regulation of c-KIT transcription, since it contains consensus sites for transcription factors and folds into G-quadruplex much faster compared to neighboring G-rich regions.For more information read the original paper: here

14. 3. 2019

Our latest paper published in Angew. Chem. presents thermodynamics data on AGCGA-quadruplexes that differentiate this structural family from the other structures of DNA. It has been reported recently that G-rich DNA oligonucleotides may adopt besides the well-known G-quadruplexes another type of noncanonical structures called AGCGA-quadruplexes. This unique DNA fold is stabilized by hydrophobic desolvation which is similar to the double-stranded B-type DNA, but in contrast to G-quadruplexes, also by specific binding of water molecules. Compared to B-DNA, VK2 folding is enthalpically less favorable due to poorer base-stacking interactions resulting in substantial conformational flexibility. This entropicaly favorable conformational flexibility stabilizes the AGCGA-quadruplexes. In conclusion, we show that AGCGA-quadruplexes have a distinguishing thermodynamic fingerprint and that the corresponding driving forces enabling their folding are consistent with the observed structural features.

vojč kocman angewandte chemie

For more information read the original paper: here_anie or here_ange

25. 2. 2019